TM Faatliyet ve Muafiyet Belgesi

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ÇIKARTILMASI ve MUAFİYET BELGESİ ALINMASI

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında yayınlanan yönetmelikte , ADR'ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen alıcı ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB) almaları zorunda hale gelmiştir. Bu kapsamda, TMF'nin temini hususunda geekli bütün hizmeti sağlıyouz. TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, alınması gereken rapor tarafımızdan hazırlanmaktadır.