Yönetmelikler

18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık oluru ile yürürlüğe giren “TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE “ ülkemizde daha önce yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak ülkemizde tehlikeli Maddelerin karayolundan (ADR), denizyolundan (IMDG CODE), ve demiryolundan (RID) güvenli şekilde taşınması faaliyetlerinin yürütülmesini düzenlemek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nca yayımlanmıştır.