TMGDK NEDİR ? 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere T.C Ulaştırma Denizcilik ve Hsberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade eder. 01.01.2018 Tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan kurum ya da şahıslar tarafından alınan hizmetler geçersiz sayılacaktır.

NEDEN DANIŞMAN BULUNDURMALIYIM ?

  • İşletmelerde pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması açısından doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır. Doğru ve güvenilir bilgiye erişmenin güvencesi dış denetim görüşü ile sağlanabilir.
  • Yapılan yasal düzenlemelerle işletmelerimizin kurusal yönetim çerçevesinin sürekli bir parçası haline gelen dış denetim hizmetleri, işletmelerimizin Tehlikeli Madde Yönetimi'nde kullanılan sistemlerin uluslararası standartlarda kalite ve verimliliğini arttırmalarını da sağlamaktadır.
  • Yapılan bağımsız denetimler  yaptırımlardan, önceden kurtulmayı sağlar.
  • İşverenin itibarını korur.Çalışanların, çalıştıkları kuruma güvenmelerini sağlar.
  • Şirketin itibarı yükselir. Toplum tarafından kurallara uyan işletmeler ön plana çıkar ve saygınlıkları artar.
  • Marka değeri korunabilir. Toplumun ilgisi bu tür işletmelere artar. Buna bağlı olarak gelirleri de artar.Bu bağlamda marka değerleri de artma eğiliminde olur.
  • Yasal yaptırımlardan kaçınılabilir. Gerekli önlemler zamanında alınabilir, böylelikle  işletmeler gereksiz maliyetlerden kurtulabilir.
  • Muhtemel felaketler engellenebilir.
  • İşletme verimsizliğine yol açan durumlar var ise tespit edilir.
  • Yasal yükümlülüklere uyum sağlanır, cezai uygulamalara muhatap kalınmaz. Bir nevi sigorta gibidir, olası cezalara karşı rücu hakkı kazanılır.